Някои от най-разпространените болести на съвременния свят се смятат за незаразни. Сред тях са диабетът, онкологичните заболявания, затлъстяването. Те са основни причинители на лошо качество на живот, влошено здраве, смърт. Диабетът е нелечимо хронично заболяване, което може единствено да бъде контролирано с определени медикаменти. Голяма част от видовете рак също не са лечими. Затлъстяването пък е проблем, който се смята в основата на сърдечно-съдовите болести, диабет и други страдания, като самото то трудно подлежи на лечение.

Каква е причината за тези състояния и може ли да се избегне появата им? Учените имат нов отговор на този въпрос, който е свързан с теорията, че всички тези заболявания може би са… заразни.

Откритието е на учени от Канадския институт по перспективни изследвания. Според тях, въпреки че не са инфекциозни, диабетът, онкологичните заболявания и затлъстяването могат да се предават от човек на човек. Това става чрез заразяването с определени микроби. До този извод канадските учени стигнали след провеждането на изследвания на микробиома на здрави и болни пациенти.

Микробиомът, известен още с названието „микрофлора“, представлява комбинацията от всички микроорганизми – вируси, гъби, бактерии (в това число и полезните бактерии), които обитават човешкото тяло. Експериментите на специалистите от Канадския институт показали, че между микробиома на здрав и болен човек има огромни разлики. Освен това при заразявавето на здрав човек с микробите, които обитават микрофлората на болен пациент, се случват болестни промени в органите на първия. Установено било още, че „болестният“ микробиом много лесно се прехвърля от човек на човек при близък контакт. „Например – оказва се, че чревните микроби на двама съпрузи са много сходни. Те обаче се различават драстично с тези на останалите им роднини. Обобщавайки фактите, можем да заявим, че много заболявания, които не са класифицирани като инфекциозни, може да бъдат определени като заразни“, твърди Брета Финли, професор от Канадския институт по перспективни изследвания и един от авторите на експеримента.

Теорията, че заболяванията като рак, диабет и затлъстяване може да се предават между хората чрез микробите обогатява сериозно хипотезите относно първопричината за появата им. Едно от основните предположения за тези заболявания е, че те са в групата на т.нар. психосоматични болести – здравословни промени, предизвикани от силен стрес, който настъпва остро или с натрупване. Освен това за появата на тези болести предразполагащи се смятат генетичната обремененост, фактори като мръсна околна среда, вредна храна, водене на нездравословен начин на живот. Относно затлъстяването пък медиците са на мнение, че голямо значение има не само наследствеността, но и възприемането на вредните навици на хората от средата на обитание.

Новата идея за възможността изброените заболявания да се предават от човек на човек може да пренапише някои дялове от медицината, свързани със значимостта на човешкия микробиом и ролята му за повишената заболеваемост сред населението.