Вероятно за някои научният факт, че кожата е орган в човешкото тяло звучи странно. Всъщност това дори е най-големият ни орган – съвършен и с изключително важни функции. Кожата е границата, разделяща организма и външната среда. Поради това тя предпазва нашите вътрешни органи и системи, играе основна метаболитна роля, грижи се за регулирането на телесната температура и осигурява предаването на информация от заобикалящия ни свят. Въпреки тези изключително важни функции, при един нов експеримент учените са си позволили… да изплетат прежда от човешка кожа! Но тук съвсем не става дума за някаква подигравка с този важен орган, а за изобретение, което ще предизвика истинска революция в сферата на хирургията и по конкретно – при възстановяването на нарушени тъкани и бързото зарастване на рани.

„Човешки текстил“

Идеята за интересната разработка принадлежи на група френски учени. Те използвали големи парчета човешка кожа, която нарязали на дълги ивици. Именно от тях била създадена революционната прежда. Учените вплели ивиците кожа в нишковидна материя, която послужила за основа на ценната нишка. Невероятно звучи, но с помощта на плетачни игли от нея може да се изплетат парчета тъкан, които специалистите от Франция нарекли „човешки текстил“. Така създадените материи са от изключително значение за успешното зашиване на рани в хирургията и при създаването на специфични кожени трансплантанти.

Най-голямото предимство на „човешкия текстил“ е неговата висока биосъвместимост. За разлика от други материи със синтетичен произход, които човешкият организъм определя като чуждо тяло и опитва да отхвърли на всяка цена, създадените от „кожената прежда“ тъкани не предизвикват такава имунна реакция. Именно реакцията на имунитета е едно от труднопреодолимите препятствия при използването на импланти. Прието е след подобни хирургични намеси да се приемат продължително време препарати, които потискат имунния отговор с цел да се избегне отхвърляне на синтетичните присадки. Това води до по-ниска устойчивост на организма към вируси и инфекции, както и до трайно понижен имунитет. С новосъздадения човешки текстил това ще бъде избегнато.

Все още се тества само върху животни

Работата на френските учени е базирана на предишни опити, извършени от тях, свързани с разработката на листове от биоматерия и създаването на изкуствени кръвоносни съдове от тях. При опитите с преждата от човешка кожа специалистите също могат да се похвалят с успешно експериментално приложение на изобретението. Отлични резултати са реализирани при хирургичното зашиване на тежки рани на лабораторни плъхове. Много ефективно е и приложението на кожена присадка от революционната прежда при овца. Имплантът е използван успешно за възстановяване артерията на животното и за спиране на изтичането на кръв.

Въпреки че все още няма опити, проведени върху човешки организъм, френските учени се надяват изобретението им бързо да навлезе в клиничната практика.